Hand in Poot

Hand in Poot is een onderdeel van de Gehoorzame Huishond.

De liefde van een hond is onvoorwaardelijk. Dat zorgt ervoor dat je altijd op een hele veilige manier van de hond kunt leren. Ik kan je inzicht geven in je processen.

Hand in Poot kan op vele manieren helpen. Dat kan een heel uitgebreid traject zijn waar andere hulpverlenende instanties bij betrokken zijn, maar het kan ook eenvoudiger en korter zijn. Alles naar gelang van de hulpvraag.

Meer informatie over Hand in Poot vindt u  HIER